Administrasjon

parkID fjerner behovet for fysiske parkeringsbevis ved å benytte kjøretøyets registreringsnummer som unik identifikator. Dette sparer administrasjon, tid og kostnader. Med parkID får man til enhver tid full oversikt over parkeringsområder, kapasitet og inntekter og leietakere og brukere administrerer sine egne konto. Alle kontrakter, betalinger, oppsigelser og fornyelser foregår automatisk, samtidig som sikkerheten er ivaretatt i alle ledd som fjerner muligheten for misbruk eller overdragelse av tillatelser.

Gjesteparkering

Vår gjesteparkeringsløsning er brukervennlig og enkel - alt som trengs er registreringsnummeret på bilen som skal parkere. Gjesteparkering kan registreres via app, vår egen terminal eller nettleser.

Digitale tillatelser

parkID benytter bilens registreringsnummer som identifikator som gjør det enkel å distribuere og å ta i bruk løsningen. Brukerne adminsitrerer selv sine biler og tillatelser.

Kjøp av parkering

Systemet støtter kjøp av korttidsparkering fra app eller nett samt fakturering av faste utleieplasser. Vi har en egen markedsplass for leie av parkering på www.leieparkering.no

App

Brukere laster ned vår egen app eller benytter nettleser for å administrere sine biler og tillatelser. Selvbetjening er en viktig del av løsningen som sørger for effektiv administrasjon.

Effektiv skiltgjenkjenning

Vi benytter avanserte kamera- og skiltgjenkjenningssystemer kombinert med egenutviklede algoritmer som effektivt sørger for registrering av kjøretøyene.

Kommunikasjon

Via vår portal kan den som administrerer eiendommen kommunisere med alle brukere effektivt.

Har du lyst til å vite mer om dette?

Ta kontakt med oss

Nylige prosjekter

Access Lillohøyden

Automatisk portåpner med skiltgjenkjenning for Lillohøyden Garasjesameie

Access Oppsal p-hus

Automatisk portåpner med skiltgjenkjenning og fakturering av leie for OBOS

Access Bygdøynes

Automatisk portåpnere med skiltgjenkjenning for Solon Eiendom

Referanser