parkID Portåpner

Automatisk portåpner med skiltgjenkjenning


Automatisk portåpner består av ett elller flere kameraer som automatisk gjenkjenner bilens skilt når den kommer kjørende og gjør raskt oppslag i en database. Dersom bilens registreringsnummer er i databasen åpnes porten umiddelbart.
Dette øker sikkerheten i parkeringsanlegget og sparer administrasjonen det er med andre fysiske metoder for å åpne porten. parkID Access er en perfekt løsning for borettslag med mange brukere og utskiftelser i løpet av et år.
parkID Access koster fra kun kr.20,- pr. måned pr. bruker og erstatter nøkler og portåpnere.
Brukerne får tilgang til en selvbetjeningsportal på web eller mobil hvor de enkelt kan legge til eller endre sine egne biler. Brukerne kan også åpne porten enkelt fra sin mobiltelefon!

Se selv hvor effektivt løsningen fungerer i videoen under!


Brukervennlig

Ingen fysiske elementer gjør løsningen enkel å distribuere og ta i bruk.

Enkel administrasjon

parkID er web-basert og meget oversiktlig å bruke.

Sikkerhet

Det avanserte kamerasystemet kjenner igjen skiltene effektivt og åpner opp porten for registrerte brukere.
Adgangsloggen øker sikkerheten i parkeringsanlegget.

Selvbetjening for brukere

Brukerene kan selv endre registreringsnummer og legge til flere biler på egen hånd.