parkID Gjesteparkering
Mobile App

Beboerparkering

Beboerparkering er en enkel og effektiv måte å forenkle administrasjon av parkering for boligselskaper.
Systemet er web-basert og 100% papirløst, har et meget brukervennlig og fleksibelt grensesnitt som gjør at
beboere selv administrerer sin brukerkonto og f.eks. endrer registreringsnummer selv.
Siden kjøretøyenes registreringsnummer er registrert i en database i systemet trengs ikke tradisjonelle parkeringsbevis eller RFID-brikker.

Hvilke fordeler gir dette?

Styret får tilgang til en brukervennlig portal for å administrere tilgang til parkering for beboerne.
Styret kan enkelt sende informasjon (SMS) til alle beboere via systemet dersom parkeringsplassen f.eks. skal feies.
Det er også mulig å knytte beboerparkering til en fleksibel betalingsløsning dersom boligselskapet
ønsker å innføre betaling for beboere uten at dette medfører mer administrasjon for boligselskapet. Beboerparkering kan også knyttes opp til vår løsning for Automatisk Portåpner for en komplett adgangsløsning for garasjer.