parkID Utleie
Mobile App

Utleie og markedsføring

Ledige parkeringsplasser kan med Utleie modulen legges ut og markedsføres på markedsplassen www.leieparkering.no og leietakere kan selv leie plass og signere leiekontrakt direkte fra nettleseren. parkID sørger for automatisk fakturering, purringer og avslutter misligholdte kontrakter automatisk.

Hvilke fordeler gir dette?

- Reduserte administrasjonskostnader
- Økte inntekter fra parkering som gir økt eiendomsverdi
- Automatisk oppfølging av kontrakter
- Automatisk fakturering
- Ingen arkivering av kontrakter
- Fullstendig oversikt over eiendommer, kapasitet og økonomi.
- Venteliste
- Betydelig lavere kostnader enn ved outsourcing til f.eks. parkeringsselskaper.
- Kvelds– og helgutleie for maksimering av inntektene

Utleiemodulen kan også knyttes opp til vår løsning for Automatisk Portåpner for en komplett utleieløsning for garasjer.