Betalingsløsning
Mobile App

Betalingsløsning

Betalingsløsning er en modul i parkID systemet som sørger for betaling for tjenestene.
Løsningen kan konfigureres til å sende ut og følge opp fakturaer automatisk eller ta forskuddsbetaling via en sikker forbindelse til vår samerbeidspartner DIBS.

DIBS logo


Hvilke fordeler gir dette?

Faktueringsløsningn fjerner behovet for manuell oppfølging, postustendelse og porto for deg. Faktureringen skjer automatisk i henhold til avtalene som er inngått og oppgjør kommer direkte til din konto.
Avtaler med mislighold kan automatisk sies opp av systemet og frigjøre kapasiteten på eiendommen umiddelbart. parkID har en meget god automatikk som i tillegg til tradisjonelle purringer sender ut purring på SMS som har vist seg å være meget effektiv.
Er det Automatisk Portåpner på området vil ikke biler uten gyldig og betalt avtale kunne kjøre inn på parkeringsområdet.