parkID Ansattparkering
Mobile App

Ansattparkering

Ansattparkering er en enkel og effektiv måte å forenkle administrasjon av parkering for ansatte.
Systemet er web-basert og 100% papirløst, har et meget brukervennlig og fleksibelt grensesnitt som gjør at
ansatte selv administrerer sin brukerkonto og f.eks. endrer registreringsnummer selv.
Siden kjøretøyenes registreringsnummer er registrert i en database i systemet trengs ikke tradisjonelle parkeringsbevis eller RFID-brikker.

Hvilke fordeler gir dette?

Bedriften får tilgang til en brukervennlig portal for å administrere tilgang til parkering for de ansatte.
Det er også mulig å knytte Ansattparkering til en fleksibel betalingsløsning dersom bedriften
ønsker å innføre betaling for de ansatte uten at dette medfører mer administrasjon for bedriften.

Hvorfor innføre betaling for ansatte?

 -Det er begrenset antall parkeringsplasser
- Bedriften ønsker å ha en grønn profil ved å begrense unødvendig bilkjøring til og fra arbeidsplassen.
- Rettferdig profil ved å ikke kun ”belønne” de som kjører bil til jobb med skattefri parkering.
- Fremme ansattes helse ved å øremerke inntektene fra parkering til bedriftsidrettslag, årskort helsestudio, sykler etc.

Ansattparkering kan også knyttes opp til vår løsning for Automatisk Portåpner for en komplett adgangsløsning for garasjer.