parkID
parkID

Et innovativt automatisk system for håndtering av parkering

parkID er et avansert,raskt og brukervennlig web-basert system som benytter kjøretøyenes registreringsnummer istedenfor tradisjonelle parkeringsbevis. Systemet består av en rekke moduler og dekker alt fra enkel adgangskontroll og håndtering av parkeringstillatelser til fakturering og markedsføring av kontraktsparkering.
parkID leveres til private parkeringsoperatører, kommuner, eiendomsselskaper og boligselskaper.

parkID består av følgende valgfrie moduler


EasyPay

parkID easyPay benytter avansert skiltgjenkjenning for å automatisk starte og stoppe parkeringstid

Portåpner

Automatisk portåpner med skiltgjenkjenning

Gjesteparkering

100% papirløs gjesteparkering

Ansattparkering

Enkel administrasjon av ansattparkering med mulighet for å ta betalt for parkeringen

Beboerparkering

Enkel administrasjon av beboerparkering med mulighet for å ta betalt for parkeringen

Utleie

Enkel utleie og markedsføring av p-plasser

Adgangskontroll

Videovervåkning av parkeringsområder i samarbeid med Johnson Controls

Betalingsløsning

Fleksibel betalingsløsning med automatisk fakturering eller betaling med kredittkort

OnBoard kontroll

Effektiv parkeringskontroll med skiltgjenkjenningHvordan fungerer parkID systemet?


parkID fjerner behovet for fysiske parkeringsbevis ved å benytte kjøretøyets registreringsnummer som unik id. Dette sparer administrasjon, tid og frustrasjon for alle involverte. 

Løsningen er mer omfattende og mindre tidkrevende enn andre løsninger på markedet da både ansvar og jobb blir fordelt nedover i systemet. Leietakerne og brukerne administrerer sine egne konti og alle kontrakter, betalinger, oppsigelser og fornyelser foregår automatisk. Man får full oversikt over områder, kapasitet og inntekter.
Sikkerheten er ivaretatt i alle ledd og det er ingen mulighet for misbruk eller overdragelse av tillatelser.

Systemet har en markedsplass som tillater operatør eller grunneier å leie ut plasser uten stor administrasjon da systemet holder kontrollen og håndterer automatisk utleie, betalinger og oppsigelser. Systemet er meget godt egnet for boligsoneparkering og gir kommunen en rekke fordeler og frigir mye tid som kan brukes til annet. Systemet benytter seg av den beste ANPR teknologien (skiltnummergjenkjenning) og installeres i en hvilken som helst vaktbil. Kontrollen blir langt mer effektiv og sikker. Systemet registrerer og prosesserer opptil 420 registreringsnummer i minuttet. Mer effektivt blir det ikke!